BAS

Prinses Arianahaven (214/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
214/2020

Vanaf maandag 16 november 2020 tot maandag 1 november 2021 zijn er werkzaamheden in de Prinses Arianehaven tussen oeverfrontnummer 8311 en oeverfrontnummer 8314.

De werkzaamheden houden verband met de bouw van een kademuur.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te passeren.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

11 november 2020

From Monday 16 November 2020 until Monday 01 November 2021, works will be carried out in the Prinses Arianehaven between shore site number 8311 and shore site number 8314.

These works are related to the construction of a quay wall

Shipping is requested to pass with caution.

Additional information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 1000 or VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

November 11, 2020