BAS

Calandkanaal (012/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
012/2021

Van maandag 15 februari 2021 tot en met vrijdag 5 maart 2021 zijn er op werkdagen werkzaamheden in de monding van het Calandkanaal.

De werkzaamheden bestaan uit grondboringen vanaf een schip in een vak tussen de boei CA1-B2 en de boei EK1 tot ongeveer 100 meter uit de zuidoever.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te passeren.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

   De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

   tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

   04 februari 2021

From Monday 15 February 2021 until Friday 5 March 2021 soil drilling operations will be executed, only at workdays, in the entrance of the Calandkanaal.

The operations will be executed by a work vessel between the buoys CA1-B2 and EK1 (the Beerkanaal and Ore-quay) until 100 meter out of the south bank.

Shipping is requested to pass with caution.

Information can be obtained from: 

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or  

VHF Channel 11. 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

 4 February 2021