BAS

Oude Maas / Botlekbrug (024)

Start Date
End Date
Category
Beperkte bediening / Restricted service
BAS Number
024

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbrug oostzijde geen bediening tussen:

Zondag               21 maart 08:00 uur tot woensdag               31 maart 07:00 uur;

Woensdag          31 maart 17:00 uur tot donderdag              01 april 07:00 uur;

Donderdag         01 april 17:00 uur tot vrijdag                         02 april 07:00 uur;

Vrijdag                 02 april 17:00 uur tot dinsdag                      06 april 07:00 uur;

Dinsdag              06 april 17:00 uur tot woensdag                  07 april 07:00 uur;

Woensdag          07 april 17:00 uur tot donderdag                 08 april 07:00 uur;

Donderdag         08 april 17:00 uur tot vrijdag                         09 april 07:00 uur

Vrijdag                 09 april 17:00 uur tot maandag                    19 april 07:00 uur;

Maandag            19 april 17:00 uur tot dinsdag                      20 april 07:00 uur;

Dinsdag              20 april 17:00 uur tot woensdag                  21 april 07:00 uur;

Woensdag          21 april 17:00 uur tot donderdag                 22 april 07:00 uur;

Donderdag         22 april 17:00 uur tot vrijdag                         23 april 07:00 uur

Vrijdag                 23 april 17:00 uur tot maandag                    21 juni 07:00 uur.

Botlekbrug westzijde geen bediening tussen:

Woensdag          31 maart 07:00 uur tot 17:00 uur;

Donderdag         01 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Vrijdag                 02 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Zondag                04 april  23:00 uur tot maandag 05 april 07:00 uur;

Dinsdag              06 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Woensdag          07 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Donderdag         08 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Vrijdag                 09 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Maandag            19 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Dinsdag              20 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Woensdag          21 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Donderdag         22 april 07:00 uur tot 17:00 uur;

Vrijdag                 23 april 07:00 uur tot 17:00 uur.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Woensdag          14 april  20:00 uur tot donderdag 15 april 05:00 uur;

Donderdag         15 april  20:00 uur tot vrijdag         16 april 05:00 uur;

Donderdag         22 april  20:00 uur tot vrijdag         23 april 05:00 uur;

Maandag            26 april  20:00 uur tot dinsdag      27 april 05:00 uur;

Woensdag          28 april  20:00 uur tot donderdag 29 april 05:00 uur;

Donderdag         29 april  20:00 uur tot vrijdag         30 april 05:00 uur;

Vrijdag                 30 april 20:00 uur tot zaterdag     01 mei 05:00 uur;

Zaterdag             01 mei   21:00 uur tot zondag       02 mei 05:00 uur;

Donderdag         06 mei   22:00 uur tot vrijdag         07 mei 05:00 uur;

Vrijdag                 28 mei   20:00 uur tot zaterdag     29 mei 05:00 uur;

Maandag             31 mei   20:00 uur tot dinsdag       01 juni 05:00 uur;

Dinsdag              01 juni   20:00 uur tot woensdag  02 juni 05:00 uur;

Woensdag          02 juni   20:00 uur tot donderdag 03 juni 05:00 uur;

Donderdag         03 juni   20:00 uur tot vrijdag         04 juni 05:00 uur;

Maandag            07 juni   22:00 uur tot dinsdag      08 juni 05:00 uur;

Dinsdag              08 juni   22:00 uur tot woensdag  09 juni 05:00 uur;

Woensdag          09 juni   22:00 uur tot donderdag 10 juni 05:00 uur;

Maandag             14 juni   22:00 uur tot dinsdag      15 juni 05:00 uur;

Dinsdag              15 juni   22:00 uur tot woensdag  16 juni 05:00 uur.

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Donderdag         15 april tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 16 april tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 23 april tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Dinsdag              27 april tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         29 april tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 30 april tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 07 mei tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Zaterdag             29 mei tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Dinsdag              01 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag          02 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         03 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                04 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Dinsdag              08 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag          09 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Donderdag         10 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Dinsdag              15 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Woensdag          16 juni tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

12 maart 2021

Due to various activities and tests still to be carried out on the two lifting sections of the Botlek bridge, these have been blocked or have limited operability on the following dates.

Botlek Bridge eastside partial closure between:

Sunday               21 March 17:00 hrs until Wednesday         31 March 07:00 hrs;

Wednesday        31 March 17:00 hrs until Thursday             01 April 07:00 hrs;

Thursday             01 April 17:00 hrs until Friday                      02 April 07:00 hrs;

Friday                  02 April 17:00 hrs until Tuesday                  06 April 07:00 hrs;

Tuesday              06 April 17:00 hrs until Wednesday            07 April 07:00 hrs;           

Wednesday        07 April 17:00 hrs until Thursday                08 April 07:00 hrs;

Thursday             08 April 17:00 hrs until Friday                      09 April 07:00 hrs;

Friday                  09 April 17:00 hrs until Monday                   19 April 07:00 hrs;

Monday               19 April 17:00 hrs until Tuesday                  20 April 07:00 hrs;

Tuesday              20 April 17:00 hrs until Wednesday            21 April 07:00 hrs;

Wednesday        21 April 17:00 hrs until Thursday                22 April 07:00 hrs;

Thursday            22 April 17:00 hrs until Friday                      23 April 07:00 hrs;

Friday                  23 April 17:00 hrs until Monday                   21 June 07:00 hrs;

Botlek bridge west side no operation between:

Wednesday        31 March 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Thursday            01 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Friday                  02 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Sunday                04 April 23:00 hrs until Monday                  05 April 07:00 hrs;

Tuesday              06 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Wednesday        07 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Thursday            08 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Friday                  09 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Monday               19 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Tuesday              20 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Wednesday        21 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Thursday            22 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Friday                  23 April 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Wednesday        14 April                20:00 hrs until Thursday                15 April 05:00 hrs;

Thursday            15 April                20:00 hrs until Friday                     16 April 05:00 hrs;

Thursday            22 April                20:00 hrs until Friday                     23 April 05:00 hrs;

Monday               26 April                20:00 hrs until Tuesday                 27 April 05:00 hrs;

Wednesday        28 April                20:00 hrs until Thursday                29 April 05:00 hrs;

Thursday            29 April                20:00 hrs until Friday                     30 April 05:00 hrs;

Friday                  30 April                20:00 hrs until Saturday                01 May 05:00 hrs;

Saturday             01 May                 21:00 hrs until Sunday                   02 May 05:00 hrs;

Thursday            06 May                 22:00 hrs until Friday                     07 May 05:00 hrs;

Friday                  28 May                 20:00 hrs until Saturday                29 May 05:00 hrs;

Monday               31 May                 20:00 hrs until Tuesday                 01 June 05:00 hrs;

Tuesday              01 June                20:00 hrs until Wednesday           02 June 05:00 hrs;

Wednesday        02 June               20:00 hrs until Thursday                03 June 05:00 hrs;

Thursday            03 June               20:00 hrs until Friday                     04 June 05:00 hrs;

Monday                07 June               22:00 hrs until Tuesday                 08 June 05:00 hrs;

Tuesday              08 June               22:00 hrs until Wednesday           09 June 05:00 hrs;

Wednesday        09 June               22:00 hrs until Thursday                10 June 05:00 hrs;

Monday               14 June               22:00 hrs until Tuesday                 15 June 05:00 hrs;

Tuesday              15 June               22:00 hrs until Wednesday           16 June 05:00 hrs;

Possibilities of passage with a pre-notification of 2 hours to the HCC.

Thursday            15 April between              02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  16 April between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  23 April between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Tuesday              27 April between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            29 April between 02:00 hrs and 02:30 hrs:

Friday                  30 April between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  07 May between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Saturday             29 May between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Tuesday              01 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday        02 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            03 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  04 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Tuesday              08 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday        09 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Thursday            10 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Tuesday              15 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Wednesday        16 June between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Information can be obtained from:

Harbor Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11.

The PORT MASTER of ROTTERDAM

also State Harbor Master Rotterdam-Rijnmond region

12 March 2021