BAS

Hartelkanaal / Hartelsluis (080/2021)

Start Date
End Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
080/2021

Vanaf dinsdag 20 juli 08:00 uur tot en met vrijdag 23 juli 2021, 16:00 uur wordt de Hartelsluis gesloten en beperkt bediend.

Deze beperking voor de scheepvaart is in verband met werkzaamheden in de sluis.

Wanneer gebruik moet worden gemaakt van de Hartelsluis dient dit 2 uur voor passage te worden gemeld bij het Haven Coördinatie Centrum in Rotterdam.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

24 juni 2021