BAS

Maasmond (106/2021)

Start Date
Category
Gewijzigde markering / Adjusted markings
BAS Number
106/2021

Aanpassing markering Maasmond zuid zijde.

Verlegd:

De west cardinale boei ‘NET-W’ is verlegd naar positie:

51-59,3157 N     004-00,9828 E

De Noord cardinale boei ‘NET-N’ is verlegd naar positie:

51-59,5120 N     004-01,0976 E

De groene spitse boei ‘MAAS 1’ is verlegd naar positie:

51-59,3588 N     004-01,8951 E

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

29 juli 2021

Adjustment marking Maasmond south side.

Shifted:

The west cardinal buoy 'NET-W' has been shifted to position:

51-59.3157 N 004-00.9828 E

The North Cardinal buoy 'NET-N' has been shifted to position:

51-59.5120 N 004-01.0976 E

The green pointed buoy 'MAAS 1' has been shifted to position:

51-59.3588 N 004-01.8951 E

Information can be obtained from:

- Harbor Coordination Center, telephone number 010 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM,

 also National Harbour Master for the Rotterdam-Rijnmond region.

29 July 2021