BAS

Rotterdam Oude Maas Botlekbrug (114/2021)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Geen bediening / No service
Reason
Werkzaamheden / Activities
BAS Number
114/2021

Geen bediening / beperkte bediening    

1.  Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden aan de beide 
    hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data 
    gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbrug oostzijde geen bediening tussen:

Maandag    30 augustus 07:00 uur tot maandag 4 oktober 07:00 uur.

Botlekbruggen onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Woensdag    15 september 22:00 uur tot donderdag 16 september 05:00 uur;
Donderdag    16 september 22:00 uur tot vrijdag 17 september 05:00 uur;
Donderdag      23 september 22:00 uur tot vrijdag 24 september 05:00 uur;
Zaterdag     25 september 23:00 uur tot zondag 26 september 07:00 uur.

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Donderdag     16 september tussen 02:00 uur en 02:30 uur; 
Vrijdag     17 september tussen 02:00 uur en 02:30 uur;
Vrijdag        24 september tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

Botlekbrug westzijde
Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zondag     26 september tussen 05:45 uur tot 07:00 uur. 

2.  Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
    Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF 
    kanaal 11.


De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
16 augustus 2021
 

No operation / Partial closure

1.  Due to various work still to be carried out on the two 
    lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked 
    or limited in operation on the following dates.

Botlek bridge east side no service between:

Monday        30 August 07:00 hrs until Monday 04 October 07:00 hrs.

Botlek bridges maintenance nights limited operation between:

Wednesday    15 September 22:00 hrs until Thursday 16 September 05:00 hrs;
Thursday    16 September 22:00 hrs until Friday 17 September 05:00 hrs;
Thursday    23 September 22:00 hrs until Friday 24 September 05:00 hrs;
Saturday    25 September 23:00 hrs until Sunday 26 September 07:00 hrs.

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Thursday    16 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs;
Friday        17 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs;
Friday        24 September between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Botlek bridge west side
Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC:

Sunday     26 September between 05:45 hrs and 07:00 hrs.

2.  Information can be obtained from:
    Harbor Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or 
    VHF channel 11.


The PORT MASTER of ROTTERDAM
also State Harbor Master Rotterdam-Rijnmond region
16 August 2021