BAS

Nieuwe Waterweg (120/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
120/2021

Bij de Maeslantkering op de Nieuwe Waterweg vinden conserveringswerkzaamheden plaats die duren tot en met vrijdag 01 oktober 2021. Er wordt op doordeweekse dagen gewerkt tussen 07:00 uur en 21:00 uur. Indien nodig zal er ook op zaterdag 04, 18 en 25 september worden gewerkt.

Tijdens de werkzaamheden is er ook scheepvaartbegeleiding aanwezig.

De scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren en voldoende afstand te houden en hinderlijke golfslag te vermijden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

30 augustus 2021

Conservation work will take place at the Maeslantkering on the Nieuwe Waterweg that last until Friday 01 Oktober 2021. Work is carried out on weekdays between

07:00 hrs and 21:00 hrs. If necessary, work will also be done on Saturday 04, 18 and 25 September.

Shipping guidance is also available during the work.

Shipping is requested to pass slowly and keep sufficient distance and avoid annoying waves.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

30 August 2021