BAS

Hartelkanaal / Hartelkering (121/2021)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
121/2021

Op maandag 06 september en vrijdag 17 september 2021 vinden er tussen 08:00 uur en 12:30 uur duikwerkzaamheden plaats vanaf een werkschip, in de Hartelkering.

Om en om zijn de grote en de kleine doorvaart gestremd.

De scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren ter hoogte van de duikwerkzaamheden.

Er is gedurende de werkzaamheden scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

  - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

     De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

30 augustus 2020