BAS

Rotterdam Oude Maas Botlekbrug (127/2021) (127/2021)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
127/2021

 

  1. Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

 

Botlekbrug oostzijde geen bediening tussen:

Maandag             4 oktober 17:00 tot dinsdag           5 oktober 07:00;

Dinsdag               5 oktober 17:00 tot woensdag      6 oktober 20:00 ;

               Donderdag          7 oktober 05:00 tot donderdag      7 oktober 20:00;

vrijdag                  8 oktober 05:00 tot zaterdag         9 oktober 08:00;

 

Botlekbrug Westzijde geen bediening tussen:

Maandag             4 oktober van     07:00 tot 17:00;

Dinsdag               5 oktober van     07:00 tot 17:00;

Woensdag          6 oktober van     20:00 tot donderdag         7 oktober 05:00;

Donderdag          7 oktober van     20:00 tot vrijdag                8 oktober 05:00;

Zaterdag              9 oktober van     08:00 tot 16:00;

 

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Woensdag          13 oktober 22:00 uur tot donderdag           14 oktober 05:00 uur;

Donderdag         14 oktober 22:00 uur tot vrijdag                   15 oktober 05:00 uur;

Zaterdag             23 oktober 23:00 uur tot zondag                 24 oktober 07:00 uur;

 

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Donderdag         14 oktober tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Vrijdag                 15 oktober tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

 

Mogelijkheden van passage westelijke doorvaart bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Maandag            04 oktober           13:30 tot 17:00;

Dinsdag              05 oktober           14:00 tot 17:00;

Donderdag         07 oktober           03:00 tot 05:00;

Vrijdag               08 oktober           03:30 tot 05:00;

Zondag                24 oktober           04:45 tot 07:00.

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

17 september 2021

 

                   

 

 

  1. Due to various work still to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

 

Botlek bridge east side no service between:

Monday               04 October 17:00 hrs until Tuesday           05 October 07:00 hrs;

Tuesday              05 October 17:00 hrs until Wednesday     06 October 20:00 hrs;

Thursday            07 October 05:00 hrs until Thursday          07 October 20:00 hrs;

Friday                  08 October 05:00 hrs until Saturday          09 October 08:00 hrs.

 

Botlek bridge west side no service between:

Monday               04 October 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Tuesday              05 October 07:00 hrs until 17:00 hrs;

Wednesday        06 October 20:00 hrs until Thursday          07 October 05:00 hrs;

Thursday            07 October 20:00 hrs until Friday               08 October 05:00 hrs;

Saturday             09 October 08:00 hrs until 16:00 hrs.

 

Botlek bridges maintenance nights limited operation between:

Wednesday        13 October 22:00 hrs until Thursday          14 October 05:00 hrs;

Thursday            14 October 22:00 hrs until Friday               15 October 05:00 hrs;

Saturday             23 October 23:00 hrs until Sunday             24 October 07:00 hrs.

 

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Thursday            14 October between 02:00 hrs and 02:30 hrs;

Friday                  15 October between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

 

Botlek bridge west side

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC:

Monday               04 October between 13:30 hrs and 17:00 hrs;

Tuesday              05 October between 14:00 hrs and 17:00 hrs;

Thursday            07 October between 03:00 hrs and 05:00 hrs;

Friday                  08 October between 03:30 hrs and 05:00 hrs;

Sunday               24 October between 04:45 hrs and 07:00 hrs.

 

  1. Information can be obtained from:

Harbor Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11.

 

 

The PORT MASTER of ROTTERDAM

also State Harbor Master Rotterdam-Rijnmond region

17 September 2021