BAS

Prinses Arianehaven (130/2021)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
130/2021

Vanaf dinsdag 5 oktober tot en met vrijdag 15 oktober 2021 zijn er op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur hijswerkzaamheden tussen oeverfrontnummer 8311 en oeverfrontnummer 8314 in de Prinses Arianehaven.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en afvoeren van een damwand.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te passeren.

       

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, Telefoonnummer 010 - 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

23 september 2021

  1. From Tuesday October 5, 2021 to Friday October 15, hoisting operations will take place, during weekdays, at daylight between shorenumbers 8311 and 8314 in the Prinses Arianehaven.

 

  1. The activities consist of removing sheet piles.

 

  1. Shipping is requested to pass with caution.

 

  1. Additional information can be obtained from:
  • The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 1000 or VHF Channel 11.

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

September 23, 2021