BAS

Oude Maas / Spijkenisserbrug (141/2021)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
141/2021

Vanwege werkzaamheden aan het oostelijke- en westelijke hefgedeelte van de Spijkenisserbrug kunnen deze om en om niet geheven worden op:

Geen bediening oostelijk hefgedeelte:

Maandag             18 oktober van 21:00 uur tot dinsdag         19 oktober 05:00 uur;

Dinsdag                19 oktober van 21:00 uur tot woensdag     20 oktober 05:00 uur;

Maandag             15 november van 21:00 uur tot dinsdag    16 november 05:00 uur;

Geen bediening westelijk hefgedeelte:

Woensdag          20 oktober van 21:00 uur tot donderdag    21 oktober 05:00 uur;

Donderdag         21 oktober van 21:00 uur tot vrijdag           22 oktober 05:00 uur;

Dinsdag               16 november 21:00 uur tot woensdag       17 november 05:00 uur.

Tijdens de werkzaamheden op 15 en 16 november 2021, zal het pontje tussen Nissewaard en Hoogvliet tussen 21:00 uur en 24:00 uur  ingezet worden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

07 oktober 2021

Due to work on the eastern and western lifting section of the Spijkenisserbrug, these cannot be lifted alternately on:

No service eastern bridge:

Monday               18 October from 21:00 hrs till Tuesday      19 October 05:00 hrs;

Tuesday              19 October from 21:00 hrs till Wednesday 20 October 05:00 hrs;

Monday               15 November from 21:00 hrs till Tuesday  16 November 05:00 hrs;

No service western bridge:

Wednesday        20 October from 21:00 hrs till Thursday     21 October 05:00 hrs;

Thursday             21 October from 21:00 hrs till Friday          22 October 05:00 hrs;

Tuesday              16 November from 21:00 hrs till Wednesday           17 November 05:00 hrs.

During the work on 15 and 16 November 2021, the ferry between Nissewaard and Hoogvliet will be deployed between 9:00 PM and midnight.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

               07 October 2021