BAS

Oude Maas / Botlekbrug (163/2021)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
163/2021

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Zaterdag             13 november  23:00 uur tot zondag            14 november 07:00 uur;

Donderdag         18 november  22:00 uur tot vrijdag             19 november 05:00 uur;

Zaterdag             20 november  23:00 uur tot zondag            21 november 07:00 uur;

Zaterdag             27 november  23:00 uur tot zondag            28 november 07:00 uur;

Donderdag         09 december  22:00 uur tot vrijdag             10 december 05:00 uur;

Zaterdag             11 december  23:00 uur tot zondag            12 december 07:00 uur;

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Vrijdag                 19 november tussen 02:00 uur en 02:30 uur; (PASSAGE WESTDEK)

Vrijdag                 10 december tussen 02:00 uur en 02:30 uur; (PASSAGE OOSTDEK)

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zaterdag             13 november 23:00 uur tot zondag             14 november 02:00 uur;

Zondag                21 november 02:45 uur tot 06:45 uur;

Zondag               28 november 02:00 uur tot 02:30 uur;

Zaterdag             11 december 23:00 uur tot 23:45 uur.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

03 november 2021

Due to various work still to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, both sections will be temporarily unavailable / limited operated on the following dates:

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

 Saturday             13 November 23:00 hrs till Sunday            14 November 07:00 hrs;

Thursday             18 November 22:00 hrs till Friday               19 November 05:00 hrs;

Saturday             20 November 23:00 hrs till Sunday            21 November 07:00 hrs;

Saturday             27 November 23:00 hrs till Sunday            28 November 07:00 hrs;

Thursday             09 December 22:00 hrs till Friday               10 December 05:00 hrs;

Saturday              11 December 23:00 hrs till Sunday             12 December 07:00 hrs;

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Friday                  19 November between 02:00 hrs and 02:30 hrs; (WEST PASSAGE)

Friday                  10 December between 02:00 hrs and 02:30 hrs; (EAST PASSAGE)

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC:

 Saturday             13 November 23:00 hrs till Sunday            14 November 02:00 hrs;

 Sunday               21 November 02:45 hrs till 06:45 hrs;

 Sunday               28 November 02:00 hr till 02:30 hrs;

 Saturday             11 December 23:00 hrs till 23:45 hrs.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

03 November 2021