BAS

Rotterdam Oude Maas (200/2021) (200/2021)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
200/2021

Bijzondere voorzichtigheid

1.  Van maandag 3 januari tot en met vrijdag 14 januari 2022 worden 
    er op werkdagen sonderingen uitgevoerd op verschillende posities 
    op een lijn 360 meter noord van de Botlekbrug.

2.  De sonderingen worden uitgevoerd vanaf een werkvaartuig wat stationair 
    in de Oude Maas ligt. 

3.  Er is een scheepvaartbegeleidingsvaartuig aanwezig.

4.  De scheepvaart dient voorzichtig te passeren en goed uit te luisteren op 
    het VTS sector kanaal.

5.  Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
    - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.
23 december 2021
 

Special caution

1.  From Monday 3 January to Friday 14 January 2022, Cone Penetration Tests  
    will be carried out on working days at various positions on a line 360 
    meters north of the Botlek Bridge.

2.  The Cone Penetration Tests are carried out from a work vessel which is 
    stationary in the Oude Maas.

3.   A shipping escort vessel is present.

4.  Shipping should pass with caution and listen on the VTS sector channel.

5.  Information can be obtained from:
    The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or 
    VHF Channel 11.


The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM
also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region
23 December 2021