BAS

Calandkanaal (059/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
059/2022

Vanaf maandag 18 april 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 worden op werkdagen, overdag werkzaamheden uit gevoerd aan de noordzijde van het Calandkanaal tussen de oeverfrontnummers 5332 en 5350.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf werkvaartuigen en bestaan uit o.a. uit hei- en laswerkzaamheden ten behoeve van nieuw te bouwen ligplaatsen.

De scheepvaart wordt verzocht met bijzondere voorzichtigheid te passeren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

4 april 2022