BAS

Oude Maas / Botlekbrug (100/2022)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
100/2022

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Zaterdag            18 juni 23:00 uur tot zondag          19 juni 07:00 uur;

Donderdag         30 juni 22:00 uur tot vrijdag            1 juli 05:00 uur.

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

vrijdag                 01 juli tussen 02:00 uur en 02:30 uur;

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 24 uren bij het HCC:

Zondag               19 juni tussen 06:00 uur en 07:00 uur;

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 072/2022 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

01 juli 2021

Due to various work and tests to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Saturday            18 June 23:00 hrs till Sunday       19 June 07:00 hrs;

Thursday            30 June 22:00 hrs till Friday          01 July 05:00 hrs.

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Friday                 01 July between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Possibility of passage with a pre-notification of 24 hours at the HCC.

Sunday               19 June between 06:00 hrs and 07:00 hrs.

Notice to Shipping 072/2022 is hereby withdrawn.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

01 July 2022