BAS

Het Scheur Maasdeltatunnel (106/2022)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
106/2022

Met ingang van donderdag 16 juni 2022 geldt er dagelijks tussen 06:00 uur en 20:00 uur een oploopverbod voor zeevaart en een ontmoetingsverbod voor bovenmaatse zeevaart en/of bijzondere transporten op Het Scheur tussen kilometerraai 1016 en 1017,5.

Deze maatregel is genomen vanwege diverse werkzaamheden, ter hoogte van de Maasdeltatunnel.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010-252 10 00 of VHF kanaal 11.

 De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

14 juni 2022

From Thursday 16 June 2022, between 06.00 hrs. and 20.00 hrs. overtaking will be prohibited for seagoing vessels and meeting will be prohibited for oversized seagoing vessels and/or special transports between kilometer 1016 and 1017.5 at Het Scheur.

This measure has been taken due to various activities in the area of ​​the Maasdeltatunnel

Additional information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 1000 or VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

14 June 2022