BAS

Oude Maas / Botlekbrug (110/2022)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
110/2022

Vanwege diverse nog uit te voeren werkzaamheden en testen aan de beide hefgedeeltes van de Botlekbrug zijn deze op de volgende data gestremd of beperkt bedienbaar.

Botlekbruggen test- onderhoudsnachten beperkte bediening tussen:

Donderdag         04 aug 22:00 uur tot vrijdag                        05 aug 05:00 uur;

Botlekbrug westzijde

Mogelijkheden van passage bij een voormelding van 2 uren bij het HCC.

Vrijdag                05 aug tussen 02:00 uur en 02:30 uur.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

16 juni 2022

Due to various work and tests to be carried out on the two lifting sections of the Botlek Bridge, they will be blocked or limited in operation on the following dates.

Botlek bridges test maintenance nights limited operation between:

Thursday            04 August 22:00 hrs till Friday      05 August 05:00 hrs;

Botlekbrug west-side

Possibility of passage with a pre-notification of 2 hours at the HCC.

Friday                 05 August between 02:00 hrs and 02:30 hrs.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

16 June 2022