BAS

Prinses Margriethaven (123/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
123/2022

Vanaf maandag 4 juli tot vrijdag 23 december 2022 zijn er werkzaamheden in de Prinses Margriethaven ter hoogte van oeverfrontnummer 8361.

De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit baggerwerk. Later vinden er ook hijwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden houden verband met de bouw van een feederwachtplaats.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

1 juli 2022