BAS

Europahaven (127/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
127/2022

Van maandag 18 juli tot vrijdag 25 november 2022 zijn er op werkdagen, tussen 07.00 uur en 17.00 uur duikwerkzaamheden en sonderingswerkzaamheden in de Europahaven tussen oeverfrontnummers 8178 en 8203.

Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf werkschepen en langs de gehele kade maar steeds op één locatie te gelijk en binnen een strook van 60 meter uit de kade.

De scheepvaart wordt verzocht voorzichtig te navigeren.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

12 juli 2022

From Monday 18 July to Friday 25 November 2022, there will be diving and cone penetration test activities in the Europahaven between port numbers 8178 and 8203 on working days during daytime.

These activities take place from work vessels and along the entire quay, but always at one location at the same time and within a strip of 60 meters from the quay.

Shipping is requested to navigate with caution.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Center, telephone number 010 - 252 10 00 or VHF channel 11

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

12 July 2022