BAS

Scheur / Nieuwe Maas (173/2022)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
173/2022

Ten behoeve van het verplaatsen en afzinken van de tunneldelen voor de Maasdeltatunnel zijn de volgende afzinkdata bepaald.

Vrijdag 31 maart 2023 van 10:00 uur tot zaterdag 01 april 10:00 uur;

Zaterdag 15 april 2023 van 10:00 uur tot zondag 16 april 10:00 uur;

Reserve data:

Zaterdag 29 april 2023 van 09:30 uur tot zondag 30 april 09:30 uur;

Zondag 14 mei 2023 van 10:00 uur tot maandag 15 mei 10:00 uur;

Maandag 29 mei 2023 van 10:00 uur tot dinsdag 30 mei 10:00 uur.

Iedere stremming wordt gevolgd door een regulatie van de scheepvaart tot de rivier geheel vrij gegeven wordt. Tevens zal na het afzinken de scheepvaart worden gereguleerd totdat het tunneldeel gefixeerd is, op de bodem van het Scheur.

De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te laten stellen van de voortgang en of wijzigingen in de genoemde data en tijden zijn opgetreden.

 Voor alle genoemde stremmingen geldt dat deze zoveel korter duren dan wel langer indien noodzakelijk.

Tijdens de werkzaamheden is er scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

28 september 2022

The following submerge dates have been determined for the relocation and submerge of the tunnel sections for the Maasdelta tunnel.

Friday 31 March 2023, 10:00 hrs till Saturday 01 April 10:00 hrs;

Saturday 15 April 2023, 10:00 hrs till Sunday 16 April 10:00 hrs;

Spare data:

Saturday 29 April 2023, 09:30 hrs till Sunday 30 April 09:30 hrs;

Sunday 14 May 2023, 10:00 hrs till Monday 15 May 10:00 hrs;

Monday 29 May 2023, 10:00 hrs till Tuesday 30 May 10:00 hrs.

Each blockage is followed by a regulation of shipping until the river is completely cleared. In addition, after submerge, shipping will be regulated until the tunnel section is fixed at the bottom of the Scheur.

Shipping is requested to be informed in good time of the progress and whether changes have occurred in the dates and times mentioned.

Shipping assistance is available during the work.

Information can be obtained from:

- Harbor Coordination Center, telephone number 010 2521000 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

28 September 2022