BAS

Maasmond (193/2022)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
193/2022

Vanaf vrijdag 11 november 2022 tot en met vrijdag 25 november 2022, vinden er in de Maasmond survey werkzaamheden plaats.

De survey werkzaamheden bestaan uit Cone Penetration Tests (CPT) in de Maasgeul en worden uitgevoerd door M.V. Normand Mermaid,  welke herkenbaar zal zijn d.m.v. seinvoering.

Schepen worden verzocht contact te houden via het sector kanaal VHF 3 Maasmond en zich van eventuele wijzigingen op de hoogte te houden.

Schepen worden verzocht voorzichtig en op voldoende afstand van het werkschip te passeren.

Afhankelijk van de voorgang kunnen de werkzaamheden zoveel langer duren als noodzakelijk dan wel korter indien mogelijk.

CPT locaties:

Latitude                     Longitude

51° 59' 28.068" N      004° 01' 59.304" E

51° 59' 32.352" N      004° 01' 58.152" E

51° 59' 37.536" N      004° 01' 59.412" E          

51° 59' 42.180" N      004° 01' 58.368" E

51° 59' 47.184" N      004° 02' 00.420" E          

51° 59' 28.824" N      004° 01' 49.692" E          

51° 59' 32.784" N      004° 01' 50.916" E          

51° 59' 36.960" N      004° 01' 51.024" E

51° 59' 52.620" N      004° 01' 50.160" E

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

03 november 2022

From Friday 11 November 2022 to Friday 25 November 2022, survey activities will take place in the Maasmond.

The survey activities consist of several Cone Penetration Tests (CPT) inside the Maasgeul and be performed by M.V. Normand Mermaid. This vessel will be recognizable by means of signaling.

Vessels are requested to keep in touch via the sector channel VHF. 3 sector Maasmond and to keep abreast of any changes. 

Vessels are requested to pass carefully and at a sufficient distance from the work vessels. 

Depending on progress, the work can take longer if necessary or less time if possible.

CPT locations:

Latitude                     Longitude

51° 59' 28.068" N      004° 01' 59.304" E

51° 59' 32.352" N      004° 01' 58.152" E

51° 59' 37.536" N      004° 01' 59.412" E          

51° 59' 42.180" N      004° 01' 58.368" E

51° 59' 47.184" N      004° 02' 00.420" E          

51° 59' 28.824" N      004° 01' 49.692" E          

51° 59' 32.784" N      004° 01' 50.916" E          

51° 59' 36.960" N      004° 01' 51.024" E

51° 59' 52.620" N      004° 01' 50.160" E

More information can be obtained from: The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or  VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM 

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region 

03 November 2022