BAS

Nieuwe Maas / Hollandse IJssel (172/2023)

Start Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
172/2023

Op donderdag 19 oktober 2023, wordt vanaf ca. 07:45 uur het scheepvaartverkeer aan de noordoever van de Nieuwe Maas tussen KMR 993,5 en KMR 995,2 en de mond

Hollandse IJssel gestremd. De stremming zal zo kort als mogelijk duren maar zolang als noodzakelijk.

De stremming houdt verband met de tewaterlating van een motorjacht uit de bouwloods van scheepswerf Zwijnenburg. Deze is gelegen aan de rechteroever van de Nieuwe Maas, ter hoogte van kmr. 994,2

Aansluitend aan de tewaterlating gaat het schip naar de afbouwkade gelegen aan de rechteroever, benedenstrooms van de helling.

Tijdens de tewaterlating is er scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

12 september 2023