BAS

5e Petroleumhaven

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
135/2018

1.         Vanaf 17 september 2018 tot en met 10 mei 2019 zullen er werkzaamheden worden       uitgevoerd in de 5e Petroleumhaven tussen de oeverfrontnummers 5641 en 5646.

 

2.         Deze werkzaamheden bestaan uit baggerwerkzaamheden, sonderingswerkzaamheden en  heiwerkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een combiwand en een steiger.

3.         De scheepvaart dient bijzondere voorzichtigheid in acht te nemen en hinderlijke waterbewegingen te voorkomen.

 

4.         Inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoon 010 2521000 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

30 augustus 2018