BAS

3e Petroleumhaven (173/2018)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
173/2018

1. Vanaf maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018 zijn er werkzaamheden aan de oostzijde van de monding van de 3e Petroleumhaven ter hoogte van de oeverfrontnummer 4034.

2. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf werkvaartuigen en zijn ten behoeve van de sloop van een steiger.

3. Scheepvaart wordt verzocht hinderlijke waterbeweging zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.


De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.
15 oktober 2018