BAS

Maaskade (176/2018) (176)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
176

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART
Nr. 176/2018
Rotterdam
Nieuwe Maas / Maaskade

Rectificatie / Afmeerverbod


1.    Met verwijzing naar Bericht aan de Scheepvaart 100/2018 wordt ligplaats Eiland 4 vanaf heden vrijgegeven voor de scheepvaart.

2.    Het afmeerverbod op de ligplaats Eiland 3 blijft onverminderd van kracht.

3.    Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:            
        - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.


De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.
19 oktober 2018