BAS

Rotterdam Het Scheur (179/2018) (179)

Start Date
Category
Gewijzigde markering / Adjusted markings
BAS Number
179


1. In het Scheur nabij kilometerraai 1016,6 is de gele stompe lichtboei MT-C met lichtkarakter verlegd naar positie: 51°54.2054ˈN - 004°16.5205ˈE

2. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
   Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.


De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
23 oktober 2018
 

Changed Buoyage


1. In the Scheur near kilometer 1016.6 the yellow can light buoy MT-C
        with light character is shifted to position 51°54.2054ˈN - 004°16.5205ˈE

2. Information can be obtained from:
        Harbor Coordination Center, phone number 010 – 252 10 00 or VHF channel 11.


The HARBOR MASTER of ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
23 oktober 2018