BAS

Rotterdam Amazonehaven (180/2018)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
180/2018

Bijzondere voorzichtigheid


1.  Vanaf maandag 29 oktober 2018 tot en met vrijdag 9 november 2018 zijn er
    werkzaamheden aan de kade noordzijde Amazonehaven tussen de oeverfrontnummers
    8141 en 8167 en aan de kade zuidzijde Europahaven tussen oeverfrontnummers 8179
    en 8189.

2.  Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een werkvaartuig en vinden verspringend
    plaats langs de gehele kade.

3.  Scheepvaart wordt verzocht hinderlijke waterbeweging zoveel mogelijk te voorkomen.

4.  Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Haven Coördinatie Centrum,
    telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.


De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.
25 oktober 2018