BAS

Rotterdam Europahaven (194/2018) (194/2018)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
194/2018
  1. Van maandag 19 november tot en met woensdag 19 december 2018 vinden er op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur sonderingswerkzaamheden plaats in de Europahaven aan de zuidzijde ter hoogte van en tussen oeverfrontnummers 8178 en 8203

 

  1. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een sonderingsvaartuig, welke 3 uur per sonderingslocatie gepositioneerd ligt op spudpalen.

 

  1. De passerende scheepvaart wordt verzocht bijzondere voorzichtigheid in acht te nemen ten opzichte van het sonderingsvaartuig.

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

          Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

15 november 2018

1. From Monday, 19 November to Wednesday, 19 December 2018, CPT work will take place in the Europahaven on the south side at the location of and between shore site numbers 8178 and 8203 on working days between 7 a.m. and 7 p.m.

2. The work is carried out with a sounding vessel, which will be positioned on spud poles for 3 hours per test location.

3. Passing vessels are asked to exercise special caution with regard to the sounding vessel.

4. Information can be obtained from:
Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM
also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region
15 November 2018