BAS

Rotterdam Beerkanaal (005/2019) (005/2019)

Start Date
Object
Beerkanaal
Category
Gewijzigde markering / Adjusted markings
BAS Number
005/2019
  1. De positie van het hoge licht van Lichtenlijn 192,5 op het Beerkanaal is gewijzigd.

 

  1. De nieuwe positie: 051-56.2167 N 004-04.6413 E. Lichtkarakter + kleur;  ISO 3 Sec. Groen.

Object en lichthoogte t.o.v. NAP; 25 M. Object kleur en patroon; Rood/wit repeterend, horizontaal. Lampzichtbaarheid; 11 NM.

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

11 januari 2019

  1. The position of the higher leading light, 192,5 leading line Beerkanaal has been changed.

 

  1. New position is: 51-56.2167 N 004-04.6413 E. Characteristics: Iso G 3 sec. Structure and light height: 26,1 meter above LAT. Colour and pattern of structure: Red/white, repeating, horizontal. Visibility 11 nM.

 

  1. Further information can be obtained from:

- Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 2521000 or VHF channel 11.

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

Also State Harbour Master, Rotterdam-Rijnmond region

11 January 2019