BAS

Nieuwe Maas (024/2019) (024/2019)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
024/2019
  1. Vanaf woensdag 20 maart t/m vrijdag 17 mei 2019 vinden er bagger- en duikwerkzaamheden plaats ter hoogte van kilometerraai 1012,1 voor het verwijderen van een zinker die gelegen is onder de bodem van de Nieuwe Maas.

 

  1. Afhankelijk van de weersgesteldheid zal er 24 x 7 worden gewerkt. Er zijn diverse werkvaartuigen ter plaatse en er zal ook scheepvaartbegeleiding aanwezig zijn.

 

  1. De scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren en voldoende afstand te houden tot de werkvaartuigen en specifiek het duikvaartuig.

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

                        Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

08 februari 2019