BAS

Rotterdam Oude Maas (039/2019) (039/2019)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
039/2019

Stremming

1.  Vanwege de opbouw van een steigerwerk aan de zuidzijde van de Botlekbrug oostelijke 
     doorvaart is de onderdoorvaart gestremd op de volgende data:
     Donderdag 7 maart van 19:00 uur tot vrijdag 8 maart 05:00 uur;
     Vrijdag 8 maart van 19:00 uur tot maandag 11 maart 05:00 uur;
     Maandag 11 maart van 19:00 uur tot dinsdag 12 maart 05:00 uur;
     Dinsdag 12 maart van 19:00 uur tot woensdag 13 maart 05:00 uur;
     Woensdag 13 maart van 19:00 uur tot donderdag 14 maart 05:00 uur;
     Donderdag 14 maart van 19:00 uur tot vrijdag 15 maart 05:00 uur;
     Reserve; Vrijdag 15 maart van 19:00 uur tot zaterdag 16 maart 05:00 uur.

2. De scheepvaart wordt verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te laten stellen van de 
    voortgang en of er wijzigingen in de genoemde data en tijden zijn opgetreden.

3.  Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
     Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond
28 februari 2019