BAS

Rotterdam Neckarhaven (059/2019)

Start Date
End Date
Category
Mededeling / Announcement
BAS Number
059/2019

1. Vanwege werkzaamheden aan de oever, wordt de zuidzijde van het openbare steiger
in de Neckarhaven oeverfrontnummer 6015 vanaf maandag 8 april 06:00 uur tot
vrijdag 10 mei 2019 18:00 uur tijdelijk buiten gebruik genomen.

2. Het openbare steiger zuidzijde is buiten gebruik vanwege het aanleggen van een Ro-Ro steiger voor het aanlanden van brugdelen voor het Theemswegtracé.

3. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.
28 maart 2019