BAS

Rotterdam Het Scheur (063/2019)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
063/2019

Vanaf woensdag 10 april t/m woensdag 17 april 2019 vinden er ruimings- en duikwerkzaamheden plaats tussen kilometerraai 1024 en 1025 in het midden van

Het Scheur, voor het verwijderen van wrakresten.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Er zijn diverse werkvaartuigen ter plaatse en er zal tijdens duikwerkzaamheden ook scheepvaartbegeleiding aanwezig zijn.

De scheepvaart wordt dringend verzocht langzaam te passeren en voldoende afstand te houden tot de werkvaartuigen en specifiek het duikvaartuig.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

03 april 2019

From Wednesday April 10th till Wednesday April 17th 2019 there are dredge- and diving operations taking place between kilometers 1024 and 1025 in the center of The Scheur,

for the removal of wreck remains.

Depending on the wheather forecast the activities will take place between 07:00 hrs. and 18:00 hrs. There are work vessels on the spot, and when there are diving operations there is a patrol vessel nearby.

Vessels are requested to pass with caution..

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, tel.number +31 (0)10 252 10 00 or VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

04 April 2019