BAS

Oude Maas / Botlekbrug (139/2019) (139/2019)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
139/2019

Vanaf heden donderdag 01 augustus tot en met zondag 20 oktober 2019 23:59 uur is het westelijke brugdeel van de Botlekbrug gestremd.

De stremming heeft te maken met het afbouwen van het spoor over het westelijke brugdeel.

 

Schepen met een hoogte groter dan 14,00m +N.A.P. en een diepgang minder of gelijk aan 7,00m kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken van de oostelijke doorvaart Botlekbrug diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum.

Schepen die een diepgang hebben groter dan de passage mogelijkheid van de oostelijke vaargeul kunnen beperkt gebruik maken van de westelijke doorvaart met gebruik van onderstaande tijpoorten welke in overeenstemming met het Haven Coördinatie Centrum zijn gemaakt. Voorwaarde is dat schepen 24 uur van te voren worden aangemeld en 12 uur van te voren volgt een definitieve go / no go. Wanneer schepen niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld vervalt de mogelijkheid van passage westelijke doorvaart en moet er een nieuwe afspraak worden gepland.

Mogelijkheden van passage bij 24 uur voormelding:

Donderdag          01 aug  van 02:30 u. tot 06:30 u;

Zaterdag              03 aug  van 04:00 u. tot 08:00 u. of 16:15 u. tot 20:15 u;

Zondag                04 aug  van 04:45 u. tot 08:45 u. of 17:00 u. tot 21:00 u;

Woensdag          07 aug  van 19:45 u. tot 23:45 u;

Zaterdag              10 aug  van 10:30 u. tot 14:30 u. of 23:00 u. tot zondag 11 aug 03:00 u;

Zondag                11 aug van 11:45 u. tot 15:45 u;

Maandag             12 aug  van 00:15 u. tot 04:15 u;

Donderdag          15 aug  van 02:45 u. tot 06:45 u;

Zaterdag              17 aug  van 03:45 u. tot 07:45 u. of 16:15 u. tot 20:15 u;

Zondag                18 aug  van 04:30 u. tot 08:30 u. of 16:45 u. tot 20:45 u;

Woensdag          21 aug  van 18:15 u. tot 22:15 u;

Zaterdag              24 aug  van 08:15 u. tot 12:15 u. of 20:45 u. tot zondag 25 aug 00:45 u;

Zondag                25 aug  van 09:30 u. tot 13:30 u. of 22:15 u. tot maandag 26 aug 02:15 u;

Donderdag          29 aug  van 01:30 u. tot 05:30 u;

Zaterdag              31 aug  van 03:00 u. tot 07:00 u. of 15:15 u. tot 19:15 u;

Zondag                01 sep   van 03:30 u. tot 07:30 u. of 16:00 u. tot 20:00 u;

Woensdag           04 sep   van 18:15 u. tot 22:15 u;

Zaterdag              07 sep   van 08:45 u. tot 12:45 u. of 21:15 u. tot zondag 08 sep 01:15 u;

Zondag                08 sep   van 10:00 u. tot 14:00 u of 22:45 u. tot maandag 09 sep 02:45 u;

Donderdag          12 sep   van 01:45 tot 05:45;

Zaterdag              14 sep   van 03:00 u. tot 07:00 u. of 15:15 u. tot 19:15 u;

Zondag                15 sep   van 03:30 u. tot 07:30 u. of 15:45 u. tot 19:45 u;

Woensdag          18 sep   van 17:15 u. tot 21:15 u;

Zaterdag              21 sep   van 06:45 u. tot 10:45 u. of 19:00 u. tot 23:00 u;

Zondag                22 sep   van 07:30 u. tot 11:30 u. of 20:00 u. tot 23:59 u;

Donderdag          26 sep   van 00:00 u. tot 04:00 u.

Zaterdag              28 sep   van 01.45 u. tot 05.45 u. of 14.15 u. tot 18.15 u;

Zondag                29 sep   van 02.30 u. tot 06.30 u. of 15.00 u. tot 19.00 u.;

Woensdag          02 okt    van 17.00 u. tot 21.00 u;

Zaterdag              05 okt    van 07.00 u. tot 11.00 u. of 19.30 u. tot 23.30 u;

Zondag                06 okt    van 08.00 u. tot 12.00 u. of 20.45 u. tot maandag 07 okt 00.45 u;

Donderdag          10 okt    van 00.30 u. tot 04.30 u;

Zaterdag              12 okt    van 02.00 u. tot 06.00 u. of 14.30 u. tot 18.30 u;

Zondag                13 okt    van 02.30 u. tot 06.30 u. of 14.45 u. tot 18.45 u.

Woensdag          16 okt    van 16.15 u. tot 20.15 u.

Zaterdag              19 okt    van 05.45 u. tot 09.45 u. of 18;00 u. tot 22.00 u.

Zondag                20 okt    van 06.15 u. tot 10.15 u. of 18.45 u. tot 22.45 u.

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 100/2019 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

01 augustus 2019

  1. The western section of Botlek Bridge will be closed from today, Thursday 01 August until Sunday 20 October 2019 at 23:59 hours.

 

  1. The closure is due to track finishing works along the western bridge section.

 

  1. Vessels with an air draught above 14.00 m +NAP (Amsterdam Ordnance Datum) and a draught of less than or equal to 7.00 m -NAP can use the eastern Botlek Bridge passage. Vessels with a deeper draught should consult the Harbour Coordination Centre.

 

  1. Vessels with a draught greater than the passage option of the eastern channel can make limited use of the western passage during the time windows below, which should be agreed in consultation with the Harbour Coordination Centre. A condition is that vessels should be registered 24 hours in advance, and a definitive go/no go will be issued 12 hours in advance. If vessels have not registered within the stated time period, the option of navigating along the western passage will expire, and a new agreement must be made.

 

Passage option with 24-hour pre-announcement:

 

Thursday             01 August           from 02:30 hours to 06:30 hours;

Saturday              03 August           from 04:00 hours to 08:00 hours or 16:15 hours to 20:15 hours;

Sunday                04 August           from 04:45 hours to 08:45 hours or 17:00 hours to 21:00 hours;

Wednesday        07 August           from 19:45 hours to 23:45 hours;

Saturday              10 August           from 10:30 hours to 14:30 hours or 23:00 hours to Sunday 11 August at 03:00 hours;

Sunday                11 August           from 11:45 hours to 15:45 hours;

Monday               12 August           from 00:15 hours to 04:15 hours;

Thursday             15 August           from 02:45 hours to 06:45 hours;

Saturday              17 August           from 03:45 hours to 07:45 hours or 16:15 hours to 20:15 hours;

Sunday                18 August           from 04:30 hours to 08:30 hours or 16:45 hours to 20:45 hours;

Wednesday        21 August           from 18:15 hours to 22:15 hours;

Saturday              24 August           from 08:15 hours to 12:15 hours or 20:45 hours to Sunday 25 August at 00:45 hours;

Sunday                25 August           from 09:30 hours to 13:30 hours or 22:15 hours to Monday 26 August at 02:15 hours;

Thursday             29 August           from 01:30 hours to 05:30 hours;

Saturday              31 August           from 03:00 hours to 07:00 hours or 15:15 hours to 19:15 hours;

Sunday                01 September    from 03:30 hours to 07:30 hours or 16:00 hours to 20:00 hours;

Wednesday         04 September    from 18:15 hours to 22:15 hours;

Saturday              07 September    from 08:45 hours to 12:45 hours or 21:15 hours to Sunday 08 September at 01:15 hours;

Sunday                08 September    from 10:00 hours to 14:00 hours or 22:45 hours to Monday 09 September at 02:45 hours;

Thursday             12 September    from 01:45 hours to 05:45 hours;

Saturday              14 September    from 03:00 hours to 07:00 hours or 15:15 hours to 19:15 hours;

Sunday                15 September    from 03:30 hours to 07:30 hours or 15:45 hours to 19:45 hours;

Wednesday        18 September    from 17:15 hours to 21:15 hours;

Saturday              21 September    from 06:45 hours to 10:45 hours or 19:00 hours to 23:00 hours;

Sunday                22 September    from 07:30 hours to 11:30 hours or 20:00 hours to 23:59 hours;

Thursday             26 September    from 00:00 hours to 04:00 hours;

Saturday              28 September    from 01:45 hours to 05:45 hours or 14:15 hours to 18:15 hours;

Sunday                29 September    from 02:30 hours to 06:30 hours or 15:00 hours to 19:00 hours;

Wednesday        02 October          from 17:00 hours to 21:00 hours;

Saturday              05 October          from 07:00 hours to 11:00 hours or 19:30 hours to 23:30 hours;

Sunday                06 October          from 08:00 hours to 12:00 hours or 20:45 hours to Monday 07 October at 00:45 hours;

Thursday             10 October          from 00:30 hours to 04:30 hours;

Saturday              12 October          from 02:00 hours to 06:00 hours or 14:30 hours to 18:30 hours;

Sunday                13 October          from 02:30 hours to 06:30 hours or 14:45 hours to 18:45 hours;

Wednesday        16 October          from 16:15 hours to 20:15 hours;

Saturday              19 October          from 05:45 hours to 09:45 hours or 18.00 hours to 22:00 hours;

Sunday                20 October          from 06:15 hours to 10:15 hours or 18:45 hours to 22:45 hours.

 

  1. This revokes Shipping Announcement 100/2019.

 

  1. Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

 

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

1 August 2019