BAS

Oude Maas / Botlekbrug westzijde (140/2019) (140/2019)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
140/2019

Vanaf maandag 09 september tot en met vrijdag 13 september 2019 is het westelijke hefgedeelte van de Botlekbrug gestremd.

 

De stremming vindt plaats vanwege het opbouwen van een constructie aan beide zijden van de doorvaart en aan de brug.

De werkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

Tussen 19:00 uur en 07:00 uur is onderdoorvaart mogelijk.

Bovengenoemde constructie heeft tot gevolg dat de totale doorvaartbreedte aan beide zijden tot nader bericht met 10 meter wordt beperkt.

De beperking van de doorvaartbreedte wordt gemarkeerd met BPR borden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

01 augustus 2019

The western vertical lift section of the Botlek Bridge will be closed from Monday 09 September to Friday 13 September 2019.

 

The closure is taking place as a result of the erection of a structure on both sides of the fairway and on the bridge.

The works will take place daily between 07:00 hours and 19:00 hours.

It will be possible to pass beneath the bridge between 19:00 hours and 07:00 hours.

The above-mentioned construction will result in the total fairway width being reduced by 10 metres on both sides until further notification.

The reduction of the fairway width will be marked using BPR signage.

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

1 August 2019