BAS

Rotterdam Beerkanaal (156/2019) (156/2019)

Start Date
End Date
Object
Beerkanaal
Tennesseehaven
Category
Werkzaamheden / Activities
BAS Number
156/2019

Mededeling
    
1.  Van dinsdag 3 september tot en met vrijdag 13 september 2019 
    zullen er dagelijks tussen 07:00 uur en 19:00 uur, sonderingswerkzaamheden 
    plaatsvinden in het noordelijk deel van de Tennesseehaven en in het 
    Beerkanaal ten noorden van de Tennesseehaven, tot ongeveer 80 meter uit de oever.

2.  De scheepvaart wordt verzocht zich tijdig op de hoogte te stellen van de actuele situatie.

    
3.  Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
    - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 - 252 10 00 of marifoonkanaal 11

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond 
22 augustus 2019