BAS

Rotterdam Hartelhaven (174/2019) (174/2019)

Start Date
End Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
174/2019

 

  1. Vanaf donderdag 19 september 07:00 uur tot en met vrijdag 11 oktober 16:00 uur geldt een afmeerverbod aan de ligplaatsen A, B en E in het Hartelhaven tussen de oeverfrontnummers 7116 en 7126.

 

  1. Deze beperking voor de scheepvaart is het gevolg van het plaatsen van extra afmeerpalen. Dit afmeerverbod geldt beurtelings voor één van hiervoor genoemde ligplaatsen.

 

  1. Scheepvaart dient tevens met bijzondere voorzichtigheid te passeren.

 

  1. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

 

 

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

17 september 2019