BAS

Rotterdam Neckarhaven (176/2019)

Start Date
End Date
Category
Afmeerverbod / Mooring Prohibition
BAS Number
176/2019

Vanaf vrijdag 08 november 2019, 06:00 uur tot dinsdag 12 november 2019, 23:00 uur geldt er een afmeerverbod aan de ligplaats Neckarhaven met oeverfrontnummer 6015.

Deze beperking voor de scheepvaart geldt aan beide zijden van de ligplaats en houdt verband met loswerkzaamheden ten behoeve van het Thameswegtracé.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoon 010 -2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

25 september 2019