BAS

Oude Maas / Botlekbrug westzijde (208/2019) (208/2019)

Start Date
End Date
Object
Botlekbrug
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
208/2019

Vanaf maandag 06 januari 2020 – 05:00 uur tot en met zondag 03 mei 2020 23:59 uur is het westelijke brugdeel van de Botlekbrug gestremd.

De stremming heeft te maken met het afbouwen van het spoor over het westelijke brugdeel.

 

Schepen met een hoogte groter dan 14,00m +N.A.P. en een diepgang minder of gelijk aan 7,00m kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruik maken van de oostelijke doorvaart Botlekbrug diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum.

Schepen die een diepgang hebben groter dan de passage mogelijkheid van de oostelijke vaargeul kunnen beperkt gebruik maken van onderstaande tijpoorten welke in overeenstemming met het Haven Coördinatie Centrum zijn gemaakt. Voorwaarde is dat schepen 24 uur van te voren worden aangemeld en 12 uur van te voren volgt een definitieve go / no go. Wanneer schepen niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld vervalt de mogelijkheid van passage westelijke doorvaart en moet er een nieuwe afspraak worden gepland.

Mogelijkheden van passage bij 24 uur voormelding:

Donderdag          09 jan    van 00:30 u. tot 04:30 u;

Zaterdag              11 jan    van 14:15 u. tot 18:15 u;

Zondag                12 jan    van 02:30 u. tot 06:30 u. of 15:00 u. tot 19:00 u;

Maandag             13 jan    van 03:15 u. tot 07:15 u;

Woensdag          15 jan    van 17:15 u. tot 21:15 u;

Zaterdag              18 jan    van 07:30 u. tot 11:30 u. of 20:15 u. tot zondag 19 jan 00:15 u;

Zondag                19 jan    van 08:45 u. tot 12:45 u  of 21:15 u. tot maandag 20 jan 01:15 u;

Donderdag          23 jan    van 00:30 u. tot 04:30 u;

Zaterdag              25 jan    van 02:15 u. tot 06:15 u. of 14:15 u. tot 18:15 u;

Zondag                26 jan    van 02:45 u. tot 06:45 u. of 15:00 u. tot 19:00 u;

Woensdag          29 jan    van 16:45 u. tot 20:45 u;

Zaterdag              01 feb   van 06:15 u. tot 10:15 u. of 18:45 u. tot 22:45 u;

Zondag                02 feb   van 07:15 u. tot 11:15 u  of 20:00 u. tot 23:59 u;

Woensdag          05 feb   van 23:15 u. tot donderdag 06 feb 03:15 u;

Zaterdag              08 feb    van 01:00 u. tot 05:00 u. of 13:15 u. tot 17:15 u;

Zondag                09 feb    van 01:45 u. tot 05:45 u. of 14:00 u. tot 18:00 u;

Woensdag          12 feb    van 16:00 u. tot 20:00 u;

Zaterdag              15 feb    van 06:00 u. tot 10:00 u. of 18:30 u. tot 22:30 u;

Zondag                16 feb    van 07:00 u. tot 11:00 u. of 19:30 u. tot 23:30 u;

Woensdag          19 feb   van 23:30 u. tot donderdag 20 feb 03:30 u;

Zaterdag              22 feb    van 01:15 u. tot 05:15 u. of 13:30 u. tot 17:30 u;

Zondag                23 feb    van 02:00 u. tot 06:00 u. of 14:00 u. tot 18:00 u;

Woensdag          26 feb    van 15:45 u. tot 19:45 u;

Zaterdag              29 feb    van 05:00 u. tot 09:00 u. of 17:30 u. tot 21:30 u;

Zondag                01 mrt    van 05:45 u. tot 09:45 u. of 18:00 u. tot 22:00 u;

Woensdag          04 mrt    van 21:30 u. tot donderdag 05 mrt 01:30 u;

Vrijdag                 06 mrt    van 23:45 u. tot zaterdag 07 mrt 03:45 u;

Zaterdag              07 mrt    van 12:15 u. tot 16:15 u;

Zondag                08 mrt    van 00:30 u. tot 04:30 u. of 13:00 u. tot 17:00 u;

Donderdag         12 mrt    van 03:30 u. tot 07:30 u;

Zaterdag              14 mrt    van 04:45 u. tot 08:45 u. of 17:15 u. tot 21:15 u;

Zondag                15 mrt    van 05:45 u. tot 09:45 u. of 18:00 u. tot 22:00 u;

Woensdag          18 mrt    van 22:15 u. tot donderdag 19 mrt 02:15 u;

Zaterdag              21mrt     van 00:15 u. tot 04:15 u. of 12:30 u. tot 16:30 u;

Zondag                22 mrt    van 01:00 u. tot 05:00 u. of 13:00 u. tot 17:00 u;

Donderdag         26 mrt    van 03:00 u. tot 07:00 u;

Zaterdag              28mrt     van 04:00 u. tot 08:00 u. of 16:15 u. tot 20:15 u;

Zondag                29 mrt    van 05:30 u. tot 09:30 u. of 17:45 u. tot 21:45 u;

Woensdag          01 apr    van 20:00 u. tot 00:00 u;

Vrijdag                 03 apr   van 23:15 u. tot zaterdag 04 apr 03:15 u;

Zaterdag              04 apr   van 11:45 u. tot 15:45 u;

Zondag                05 apr    van 00:15 u. tot 04:15 u. of 12:45 u. tot 16:45 u;

Donderdag         09 apr    van 03:15 u. tot 07:15 u;

Zaterdag              11 apr    van 04:45 u. tot 08:45 u. of 17:00 u. tot 21:00 u;

Zondag                12 apr    van 05:30 u. tot 09:30 u. of 17:45 u. tot 21:45 u;

Woensdag          15 apr   van 21:00 u. tot donderdag 16 apr 01:00 u;

Zaterdag              18 apr    van 00:00 u. tot 04:00 u. of 12:15 u. tot 16:15 u;

Zondag                19 apr    van 00:45 u. tot 04:45 u. of 13:00 u. tot 17:00 u;

Donderdag         23 apr    van 03:00 u. tot 07:00 u;

Zaterdag              25 apr    van 04:00 u. tot 08:00 u. of 16:30 u. tot 20:30 u;

Zondag                26 apr    van 04:45 u. tot 08:45 u. of 16:45 u. tot 20:45 u;

Woensdag          29 apr    van 18:45 u. tot 22:45 u;

Zaterdag              02 mei   van 10:00 u. tot 14:00 u. of 22:45 u. tot zondag 03 mei 02:45 u;

Zondag                03 mei   van 11:15 u. tot 15:15 u. of 23:45 u. tot maandag 04 mei 03:45 u;

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

11 november 2019

From Monday 06 January 2020 - 05:00 hrs until Monday 03 May 2020 - 23:59 hrs, the western section of the Botlek Bridge will be closed.

The closure is due to the completion of the railway over the western part of the bridge.

 

Vessels with a height exceeding 14.00 m + N.A.P. and a draught less than or equal to 7.00 m can make use of the eastern passage of the Botlek Bridge during the above period. Vessels with a draught exceeding 7.00 m must do so in consultation with the Harbour Coordination Centre.

Vessels with a draught exceeding the passage possibility of the eastern fairway can make limited use of western passage with the use of the following tide windows, which were created in accordance with the Harbour Coordination Centre. The condition is that the arrival of vessels is notified 24 hours in advance. 12 hours in advance, a final ‘go’ or ‘no go’ will be given. Vessels that failed to notify their arrival within the prescribed period are not allowed to make use of the western passage and will need to make a new appointment.

Possibilities of passage in case of 24 hours advance notice:

Thursday             January 09 from 00:30 hrs until 04:30 hrs;

Saturday             January 11 from 14:15 hrs until 18:15 hrs;

Sunday               January 12 from 02:30 hrs until 06:30 hrs or 15:00 hrs until 19:00 hrs;

Monday               January 13 from 03:15 hrs until 07:15 hrs;

Wednesday        January 15 from 17:15 hrs until 21:15 hrs;

Saturday             January 18 from 07:30 hrs until 11:30 hrs or 20:15 hrs until

Sunday               January 19, 00:15 hrs;

Sunday               January 19 from 08:45 hrs until 12:45 hrs or 21:15 hrs until

Monday              January 20, 01:15 hrs;

Thursday             January 23 from 00:30 hrs until 04:30 hrs;

Saturday             January 25 from 02:15 hrs until 06:15 hrs or 14:15 hrs until 18:15 hrs;

Sunday               January 26 from 02:45 hrs until 06:45 hrs or 15:00 hrs until 19:00 hrs;

Wednesday        January 29 from 16:45 hrs until 20:45 hrs;

Saturday             February 01 from 06:15 hrs until 10:15 hrs or 18:45 hrs until 22:45 hrs;

Sunday               February 02 from 07:15 hrs until 11:15 hrs or 20:00 hrs until 23:59 hrs;

Wednesday        February 05 from 23:15 hrs until Thursday February 06, 03:15 hrs;

Saturday             February 08 from 01:00 hrs until 05:00 hrs or 13:15 hrs until 17:15 hrs;

Sunday               February 09 from 01:45 hrs until 05:45 hrs or 14:00 hrs until 18:00 hrs;

Wednesday        February 12 from 16:00 hrs until 20:00 hrs;

Saturday             February 15 from 06:00 hrs until 10:00 hrs or 18:30 hrs until 22:30 hrs;

Sunday               February 16 from 07:00 hrs until 11:00 hrs or 19:30 hrs until 23:30 hrs;

Wednesday        February 19 from 23:30 hrs until Thursday February 20, 03:30 hrs;

Saturday             February 22 from 01:15 hrs until 05:15 hrs or 13:30 hrs until 17:30 hrs;

Sunday               February 23 from 02:00 hrs until 06:00 hrs or 14:00 hrs until 18:00 hrs;

Wednesday        February 26 from 15:45 hrs until 19:45 hrs;

Saturday             February 29 from 05:00 hrs until 09:00 hrs or 17:30 hrs until 21:30 hrs;

Sunday                March 01 from 05:45 hrs until 09:45 hrs or 18:00 hrs until 22:00 hrs;

Wednesday        March 04 from 21:30 hrs until Thursday March 05, 01:30 hrs;

Friday                  March 06 from 23:45 hrs until Saturday March 07, 03:45 hrs;

Saturday             March 07 from 12:15 hrs until 16:15 hrs;

Sunday               March 08 from 00:30 hrs until 04:30 hrs or 13:00 hrs until 17:00 hrs;

Thursday             March 12 from 03:30 hrs until 07:30 hrs;

Saturday             March 14 from 04:45 hrs until 08:45 hrs or 17:15 hrs until 21:15 hrs;

Sunday               March 15 from 05:45 hrs until 09:45 hrs or 18:00 hrs until 22:00 hrs;

Wednesday        March 18 from 22:15 hrs until Thursday March 19, 02:15 hrs;

Saturday             March 21 from 00:15 hrs until 04:15 hrs or 12:30 hrs until 16:30 hrs;

Sunday               March 22 from 01:00 hrs until 05:00 hrs or 13:00 hrs until 17:00 hrs;

Thursday             March 26 from 03:00 hrs until 07:00 hrs;

Saturday             March 28 from 04:00 hrs until 08:00 hrs or 16:15 hrs until 20:15 hrs;

Sunday               March 29 from 05:30 hrs until 09:30 hrs or 17:45 hrs until 21:45 hrs;

Wednesday        April 01 from 20:00 hrs until 23:59 hrs;

Friday                  April 03 from 23:15 hrs until Saturday April 04, 03:15 hrs;

Saturday             April 04 from 11:45 hrs until 15:45 hrs;

Sunday               April 05 from 00:15 hrs until 04:15 hrs or 12:45 hrs until 16:45 hrs;

Thursda y             April 09 from 03:15 hrs until 07:15 hrs;

 Saturday            April 11 from 04:45 hrs until 08:45 hrs or 17:00 hrs until 21:00 hrs;

Sunday               April 12 from 05:30 hrs until 09:30 hrs or 17:45 hrs until 21:45 hrs;

Wednesday        April 15 from 21:00 hrs until Thursday April 16, 01:00 hrs;

Saturday             April 18 from 00:00 hrs until 04:00 hrs or 12:15 hrs until 16:15 hrs;

Sunday               April 19 from 00:45 hrs until 04:45 hrs or 13:00 hrs until 17:00 hrs;

Thursday             April 23 from 03:00 hrs until 07:00 hrs;

Saturday             April 25 from 04:00 hrs until 08:00 hrs or 16:30 hrs until 20:30 hrs;

Sunday               April 26 from 04:45 hrs until 08:45 hrs or 16:45 hrs until 20:45 hrs;

Wednesday        April 29 from 18:45 hrs until 22:45 hrs;

Saturday             April 02 May 10:00 hrs until 14:00 hrs or 22:45 hrs until

Sunday                May 03, 02:45 hrs;

 Sunday               May 03 from 11:15 hrs until 15:15 hrs or 23:45 hrs until

 Monday              May 04, 03:45 hrs;

              

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

               November 11, 2020