BAS

Hartelkanaal / Suurhoffbrug (voobijlopen verboden) (214/2019)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
214/2019

Vanaf donderdag 28 november 2019, 20:00 uur tot en met zaterdag 14 december 23:59 uur

vinden er onder de Suurhoffbrug aan de zuidzijde werkzaamheden plaats vanaf een ponton op spudpalen. Er wordt 24 x 7 gewerkt.

Reserve periode:

Vrijdag 20 december vanaf 20:00 uur tot en met maandag 23 december 08:00 uur.

De passerende scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren en hinderlijke golfslag en of zuiging te voorkomen. De werkzaamheden worden aangekondigd d.m.v. BPR voorwaarschuwingsborden die langs het Hartelkanaal worden geplaatst.

De doorvaartbreedte van de vaste overspanning van de Suurhoffbrug zal met 25 meter worden versmald, wat betekend dat er een doorvaartbreedte van 65 meter overblijft.

Tijdens de werkzaamheden geldt er een oploop- en ontmoetingsverbod ter hoogte van de Suurhoffbrug.

Tijdens de werkzaamheden is er scheepvaartbegeleiding aanwezig.

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 205/2019 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

       - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

       De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

19 november 2019