BAS

Rotterdam Maasmond (005/2020)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
005/2020

Tussen vrijdag 14 februari en vrijdag 28 februari 2020, vinden er in de Maasmond kabel leg operaties plaats op een nader te bepalen moment in de genoemde periode. Het moment is weers- en getijde afhankelijk. De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd.

Schepen dienen in overleg met Sector Maasmond VHF.3, ruim vrij te blijven van de werkzaamheden.

Hierbij wordt Bericht aan de Scheepvaart 235/2019 ingetrokken.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

27 januari 2020

Between Friday February 14 and Friday February 28, 2020 there will be cable laying operations carried out in the  Maasmond. The moment of laying the cable is further to be discussed, and depends on the weather and tidal conditions. The work will be done by daylight.

Ships are ask to listen to sector Maasmond VHF. 03.

Hereby Shipping Announcement 235/2019 will be withdrawn.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

January 27, 2020