BAS

Rotterdam Calandkanaal (007/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
007/2020

Vanaf heden 27 januari 2020 tot en met 11 september 2020 vinden er langs de zuidelijke oever tussen de Calandbrug en de Rozenburgsesluis waterwerkzaamheden plaats voor de bouw van het Theemswegtracé.

Passerende schepen worden verzocht langzaam te passeren en hinderlijke golfslag en of zuiging te voorkomen.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

  - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 252 1000 of  VHF kanaal 11.

    De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

27 januari 2020