BAS

Nieuwe Maas (009/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
009/2020

Vanaf maandag 3 februari tot en met vrijdag 27 maart 2020 vinden er bagger- en ruimingswerkzaamheden plaats tussen kilometerraai 1011 en 1012 voor het verwijderen van een zinker die gelegen is onder de bodem van de Nieuwe Maas.

Afhankelijk van de weersgesteldheid zal er 24 x 7 worden gewerkt. Er zijn diverse werkvaartuigen ter plaatse en er zal ook scheepvaartbegeleiding aanwezig zijn.

De scheepvaart wordt verzocht langzaam te passeren en voldoende afstand te houden tot de werkvaartuigen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

30 januari 2020