BAS

Rotterdam Maasmond (027/2020) (027/2020)

Start Date
Category
Bericht ingetrokken / Notice withdrawn
BAS Number
027/2020

Bij deze is Bericht aan de Scheepvaart 005/2020 ingetrokken.

   Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

            - Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 14.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

24 februari 2020

Hereby is becoming Shipping Announcement 005/2020 withdrawn.

 

   Information can be obtained from:

- The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 14.

 

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

24 February 2020