BAS

Oude Maas / Botlekbrug oostelijke doorvaart (087/2020)

Start Date
End Date
Category
Rectificatie / Correction
BAS Number
087/2020

Vanaf zondag 14 juni 21:30 uur tot en met zondag 04 oktober 2020, 23:59 uur, is de doorvaart van de Botlekbrug oostzijde gestremd voor alle scheepvaart.

De werkzaamheden hebben te maken met de afbouw voor het spoor van de oostelijke brug.

Hierbij komt Bericht aan de Scheepvaart 085/2020 te vervallen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

             

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

11 Mei 2020

From Sunday 14 June - 21:30 hrs until Sunday 04 Oct 2020 - 23:59 hrs, the eastern section of the Botlek Bridge will be closed.

The closure is due to the completion of the railway over the eastern part of the bridge.

Hereby Shipping Announcement 085/2020 will be withdrawn.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

11 May 2020