BAS

Mississippihaven (090/2020)

Start Date
Category
Gewijzigde markering / Adjusted markings
BAS Number
090/2020

Met ingang van 14 mei 2020 is de markering in de Mississippihaven aangepast.

Definitief opgenomen:

de rode stompe Lichtboei M 6, positie: 51-56.2385 N, 004-03.8457 E  

de rode stompe Lichtboei M 8, positie: 51-56.1472 N, 004-03.4540 E           

Verlegd de rode stompe  lichtboei genaamd “M 4”,met licht karakter LFL R 5s,

van positie 51-56.3800 N, 004-04.4873 E, naar positie 51-56.3673 N, 004-04.4844 E

 Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

 - Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond.

18 mei 2020