BAS

Rozenburgsesluis (092/2020)

Start Date
End Date
Category
Stremming / Blockade
BAS Number
092/2020

Vanwege diverse werkzaamheden aan de spoorbrug over de Rozenburgsesluis is deze gestremd voor de scheepvaart op de volgende data en tijden;

Maandag 22 juni van 03:00 uur tot dinsdag 23 juni 03:00 uur;

Reservedag:

Dinsdag 23 juni van 03:00 uur tot woensdag 24 juni 03:00 uur.

Maandag 06 juli tot en met vrijdag 10 juli 2020, dagelijks tussen 07:00 uur en 22:00 uur;

Maandag 20 juli van 06:00 uur tot en met maandag 27 juli 2020, 06:00 uur;

Maandag 03 augustus tot en met donderdag 06 augustus 2020, dagelijks tussen 07:00 uur en 22:00 uur.

Reservedagen:

Maandag 17 en dinsdag 18 augustus 2020, dagelijks tussen 07:00 uur en 22:00 uur.

De uit te voeren werkzaamheden zijn weersafhankelijk.

De scheepvaart wordt daarom verzocht om zich vroegtijdig op de hoogte te laten stellen van de voortgang en of er wijzigingen in de genoemde data en tijden zijn opgetreden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF Kanaal 11

DE HAVENMEESTER van ROTTERDAM

Tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

25 mei 2020

Due to various works on the railway bridge over the Rozenburg Lock, it is blocked for shipping on the following dates en times:

Monday 22 June from 03:00 hrs. until Tuesday 23 June 03:00 hrs;

Reserve date:

Tuesday 23 June from 03:00 hrs. until Wednesday 24 June 03:00 hrs;

              Monday 06 July until Friday 10 July 2020, Daily between 07:00 hrs. and 22:00 hrs;

              Monday 20 July from 06:00 hrs. until Monday 27 July 2020, 06:00 hrs.

              Monday 03 August until Thursday 06 August 2020, daily between 07:00 hrs. and 22:00 hrs;  

              Reserve date:

              Monday 17 August and Tuesday 18 August 2020, daily between 07:00 hrs and 22:00 hrs.

The works to be performed are weather dependent.

Shipping is therefore requested to be informed in time of the progress and any changes.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

25 May 2020