BAS

Rotterdam Maasmond (105/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
105/2020
  1. Vanaf zaterdag 25 juli 2020, 00:00 uur tot en met vrijdag 28 augustus 2020, 23:59 uur, vinden er in de Maasmond diverse werkzaamheden plaats ten behoeve van de aanleg van 2 elektriciteitskabels. Genoemde werkzaamheden vinden 24 x 7 plaats.
  1. Baggerwerkzaamheden op zaterdag 25 en zondag 26 juli 2020, aan de noord- en zuidzijde van de Maasgeul.
  1. Vanaf woensdag 29 juli tot en met 28 augustus 2020, vinden er werkzaamheden plaats ten behoeve van het kruisen van de Maasgeul met de kabels. Dit gebeurt met diverse werkschepen met beperkte manoeuvreerbaarheid.
  1. Schepen worden verzocht voorzichtig en op voldoende afstand te passeren van de werkschepen.
  1. Schepen worden verzocht contact te houden via het sector kanaal VHF. 3 Maasmond en zich van eventuele wijzigingen en aanvullende beperkingen op de hoogte te houden.
  1. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
  • Verkeerscentrale Rotterdam, telefoonnummer 010 2522510 of VHF kanaal  11;
  • Haven Co√∂rdinatiecentrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM,

              tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam ‚Äď Rijnmond.

              22 juni 2020

From Saturday 25 July 2020, 00.00 hrs. until Friday 28 August 2020, 23.59 hrs. several activities will take place for the purpose of the installation of some underwater-cables. The activities will take place 24/7.

Dredging operations will be in progress at 25 July and 26 July, at the northern and southern side of the Maasgeul.

From Wednesday 29 July 2020 until 28 August 2020 the activities will be executed by several working vessels. These vessels will be vessels restricted in their ability to manoeuvre.

Pass with caution and give the working vessels a wide berth.

Vessels must maintain a close listening watch on VHF 3, sector Maasmond and stay informed in time of the progress and any changes of the activities.

Information can be obtained from:

The Harbour Coordination Center, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or

VHF Channel 11 or,

Traffic Centre Rotterdam, telephone number +31 (0) 10 252 2510

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master of the Rotterdam-Rijnmond Region

22 June 2020