BAS

Oude Maas/Spijkenisserbrug (111/2020)

Start Date
End Date
Category
Geen bediening / No service
BAS Number
111/2020

Vanwege werkzaamheden aan het oostelijke- en westelijke hefgedeelte van de Spijkenisserbrug kunnen deze om en om niet geheven worden.

Geen bediening oostelijke hefgedeelte

Maandag             29 juni 2020 van 07:00 uur tot 16:00 uur;

Dinsdag              30 juni 2020 van 07:00 uur tot 16:00 uur;

Geen bediening westelijke hefgedeelte:

Woensdag          1 juli 2020 van 07.00 uur tot 16:00 uur;

Donderdag          2 juli 2020 van 07:00 uur tot 16:00 uur;

 

Tijdens de werkzaamheden blijft voor beide zijden onderdoorvaart mogelijk.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

 Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond

25 juni 2020

Due to works on the east- and west part of the Spijkenisserbridge, the bridge can not be opened on:

No service eastern bridge

Monday               29 June 2020 from 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Tuesday              30 June 2020 from 07:00 hrs till 16:00 hrs;

No service western bridge

Wednesday         1 July 2020 from 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Thursday             2 July 2020 from 07:00 hrs till 16:00 hrs;

Information can be obtained from:

Harbour Coordination Centre, telephone number +31 (0)10 252 10 00 or VHF channel 11.

The HARBOUR MASTER of ROTTERDAM

also State Harbour Master Rotterdam-Rijnmond region

              25 June 2020