BAS

Waalhaven 5 en 6 (114/2020)

Start Date
End Date
Category
Bijzondere voorzichtigheid / Special caution
BAS Number
114/2020

Vanaf dinsdag 30 juni 2020 tot en met dinsdag 28 juli 2020 dient de scheepvaart in Waalhaven 5, ter hoogte van oeverfrontnummer 2566 tot en met oeverfrontnummer 2573 en in Waalhaven 6 ter hoogte van oeverfrontnummer 2543 tot en met oeverfrontnummer 2559, afgemeerde schepen op een afstand van ten minste 50 meter te passeren.

Aan de kade worden laad/los handelingen verricht, waardoor de passerende scheepvaart  hinderlijke waterbewegingen dient te voorkomen.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 -252 10 00 of marifoonkanaal 11.

 De HAVENMEESTER van ROTTERDAM

 tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

 30 juni 2020